Nguồn glucosamine và chondroitin trong thức ăn Nutrience là gì (ví dụ: vỏ sò, sụn gà, khí quản trâu, bò ...)?

Glucosamine và chondroitin được sử dụng trong các công thức Nutrience là các dạng tiêu chuẩn, không tổng hợp thường thấy trong thức ăn cho vật nuôi. Glucosamine của chúng tôi được chiết xuất từ vỏ tôm và cua, và chondroitin được chiết xuất từ sụn gà.

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng