Loại kiểm soát chất lượng nào được đặt ra để đảm bảo một sản phẩm chất lượng?

Thành phần, thực phẩm và thủ tục của chúng tôi trải qua các quy trình kiểm tra rất nghiêm ngặt:

  • các thành phần chịu sự kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
  • các thành phần được phân bổ mỗi thùng được chỉ định trong khi được lưu trữ trong nhà máy
  • vài túi đầu tiên của mỗi lần sản xuất được loại bỏ để ngăn ngừa lây nhiễm chéo
  • mẫu từ mỗi lô thực phẩm sản xuất ra được kiểm tra và lưu giữ trong suốt thời gian tuổi thọ của sản phẩm
  • Chúng tôi được kiểm toán chặt chẽ bởi các bên thứ ba cho tất cả các thủ tục của chúng tôi
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng